Enter your keyword

Kayıt

Kayıt – Kalifiye işletim verileri.Maça üretiminde etkili üretim ve kalite güvencesi için tüm işletim verilerinin sürekli olarak denetlenmesi gereklidir. Lüber GmbH firması bunun için işletme verileri kayıt sistemini (BDE) geliştirmiştir. Bu sistem, maça üretimindeki tüm sarfiyat bilgilerinin raporlanmasını ve görselleştirilmesini sağlar Uygun bir ağa bağlandığında, BDE buna ilave olarak bilgilerin doğrudan ofisten sorgulanmasını sağlar.

İşletme verileri kayıt sisteminin fonksiyon kapsamı. Lüber GmbH firmasının yazılım çözümü çok yönlü fonksiyon kapsamına sahiptir. Bunların arasında sipariş yönetimi, reçete yönetimi, her türlü reçete değişikliğinin kaydı ve raporlanması için reçete kayıt defteri yer alır. Buna ilave olarak kum, bağlayıcı, katkı maddesi ve amin sarfiyatı bilgilerinin kaydının yanı sıra güncel parametreler, çevrim zamanları, adetler, kırık maçaya göre üretim bilgilerinin çıkartılması ile arıza bildirimleri, bu izleme yazılımının performans kapsamı içinde yer alır. Tüm reçete değişikliklerin reçete kayıt defteri kayıtlarından geriye dönük izlenebilirliği sağlanmakla kalmaz (örneğin arşivleme amacıyla), aynı zamanda bunların çıktıları da alınabilir. BDE buna ilave olarak bağlı tesislerin tüm sıcaklık değişimlerini kaydeder ve bunları grafiksel olarak gösterir. Tesislerin ve cihazların işletim türü ve güncel alarm, arıza ve işletim bildirimleri gösterilir. BDE ayrıca bir maliyet özeti de gösterir. Münferit bileşenlere atanmış olan birim maliyetler değerlendirilir ve gösterilir. Böylece bir karışım veya değerlendirilen bir miktar için efektif maliyetler hesaplanabilir. Maça kumu hazırlık tesisi, maça makinesi, gazlama makinesi ve merkezi amin veya bağlayıcı beslemesi için istenilen veriler çağrılabilir, filtrelenebilir ve yazdırılabilir.

İşletme verileri kayıt sisteminin diğer özellikleri. Lüber GmbH’nin işletme verileri kayıt sistemi kumandadan bağımsız olarak bir OPC sunucusu üzerinden iletişim kurar ve Server-Client ile uyumludur. Böylece bilgiler aynı ağ üzerinde bulunan her bir bilgisayar üzerinden sorgulanabilir. Yazılımın müşterideki şartlara münferit olarak uyarlanması bizim işletime alma asistanımız tarafından gerçekleştirilir. Erişim hakları her bir kullanıcı ve/veya bilgisayar için münferit olarak gereklilikler esasında yapılandırılabilir. Yedekleme (backup) işlemi günlük olarak yapılır. BDE, Almanca, İngilizce ve İspanyolca dillerinde mevcuttur.

PDF olarak broşür

Kayıt