Enter your keyword

Kürlenme

Kürlenme – Etkin gazlama. Lüber gazlama cihazları gaz ile kürleme bilinen tüm maça üretimi yöntemlerinde kullanılabilir ve bu kapsamda her bir yöntem için özel olarak uyarlanır. Bu kapsamda organik ve inorganik yöntem ayırımı yapılır. Organik yöntemlerde sıvı akışkan kendisi için yan tarafta konumlandırılmış hanede depolanır. Akışkanın ısıtılması sonucunda akışkan sıvı halden gaz haline geçer. Depolama haznesinin dolumu hem otomatik hem de elle yapılabilir.

Aynı şekilde inorganik yöntemde sıcak havayla kürlenme için de cihazlar sunuyoruz. Ayrıca üniversal gazlama cihazı olarak adlandırılan ünitede birden fazla yöntemi entegre etme imkanı da bulunmaktadır. Lüber GmbH firmasının kompakt laboratuvar gazlama cihazı ürün yelpazesini tamamlar.

Ekonomiklik ve etkinlik. Gazlama cihazlarımızın tüm bileşenlerinin optimum olarak birbirine uyarlanması ve çok hassas şekilde kumanda edilmeleri en yüksek ve tekrar edilebilir dozajlama hassasiyeti sunar. Yüksek performanslı buharlayıcı ile maksimum performans, kolay kullanım ve yüksek güvenlik standardı, Lüber gazlama cihazlarını çok etkin kılar. Gazlama cihazının işletme verileri kayıt ortamımıza bağlantısı, kalite güvence kapsamında raporlama, görsel kayıt ve ilgili verilerin değerlendirilmesi imkanı sağlar.

Lüber gazlama cihazlarının avantajları. Lüber gazlama cihazlarının ekonomikliği ve etkinliği, düşük enerji ve katalizör sarfiyatında kendini gösterir. Elektronik debi ölçerler dozajlamada en yüksek hassasiyeti sağlar (patentli). Katalizör dolumu üretimi kesintiye uğratmadan gerçekleşir. Lüber gazlama cihazları 94/9/AT direktifi (yeni: 2014/39/AB) direktifi uyarınca CE ve patlama korumasına uygundur ve SEV 08 ATEX 0114 numaralı test sertifikasına sahiptir. Cihazlarımız kolay kullanılabilir, tüm bileşenlerine erişim kolay sağlanır ve az bakım gerektirir şekilde düzenlenmiştir. Tüm önemli verilerin değerlendirilebilmesi için cihazların bir işletme içerisindeki kayıt sistemine bağlanması mümkündür.

Merkezi amin beslemesi – çepeçevre temiz. Lüber GmbH firmasının merkezi amin beslemesi (ZAV) birden fazla gazlama cihazının sıvı akışkan ile beslenmesinde kullanılır. ZAV, varil veya konteyner ile sorunsuz şekilde dolum imkanı sağlayan uygun boyutlandırılmış bir depolama haznesi ile donatılmıştır. Akışkan, talep edildiğinde kapalı bir hat sistemi vasıtasıyla doğrudan ilgili gazlama cihazına beslenir. Bunun için iki versiyon söz konusudur: İlk olarak ZAV yükseltilmiş bir konuma yerleştirilebilir, böylece besleme yer çekimi sayesinde (gravitasyon prensibi) gerçekleşir. İkinci olarak akışkanın entegre bir pompa sistemiyle ilgili gazlama cihazına taşınması imkanı bulunur.

Çok sayıda avantaj ve en yüksek güvenlik. Merkezi amin beslemesi çok sayıda güvenlik teknolojisi özelliğiyle donatılmıştır. Bunların arasında öncelikle toplama kabı yer alır. Bu kap ZAV’nin altına monte edilmiştir. Sızan akışkan acil durumda burada hemen toplanır. Ayrıca WHG § 19 I uyarınca toplama haznesinde bir sızıntı bildirim sondası bulunur ve bu tür bir acil durumda hemen operatörü uyarır. ZAV’nin güvenli işletimini sağlamak için tüm boru sistemi için talep edilmesi halinde bir sızıntı kontrolüne tabi tutulur. Ancak bu test başarılı olursa ve buna göre onay verildiğinde akışkan ilgili gazlama istasyonuna taşınır. Merkezi amin besleme tesis ATEX direktifine uygundur. ZAV’nin diğer avantajları, erişimi kolay ve az bakım gerektiren tasarımıdır. Kolay kullanım, çevre dostu ve en yüksek güvenlik, Lüber GmbH firmasının ZAV ünitesi lehinde olan diğer nedenlerdir.

PDF olarak broşür

Kürlenme